Hemp-seed oil

Indkøbskurv
Hampe-frø olie
I løbet af de seneste år, er en sund kost og livsstil blevet mere og mere vigtigt og det er derfor et emne, der har fanget manges interesse. En populær ernærings-trend er fx de såkaldte ”superfoods”, dvs. spiselige planter og frugter, der er særligt sunde at indtage pga. deres høje indhold af næringsstoffer. Hampefrø er en af disse superfoods. Hele frøet kan anvendes i madlavningen, men af frøet udvindes desuden en olie; hampefrø-olie.
Hvad er hampe-frø olie?
Hampefrø-olie udvindes af hampe-frø, som navnet indikerer. Frøene høstes af hamp-planter og olien udvindes derefter af både skaller og kerner ved presning. Olien er kendt for at være et sundt produkt pga. det høje indhold af umættede fedtsyrer, som fx omega 3- og 6-fedtsyrer. Der er næsten ingen Cannabinoide stoffer som THC og CBD i frøene (der kan være ganske små mængder CBD i).
Hampefrø-olie bliver primært brugt som en fødevare og er lovlig i de fleste lande. Olien har en behagelig, forholdsvis stærk smag og kan bruges i madlavningen på forskellige måder, fx i salatdressing, i smoothies eller på sandwiches. Olien kan også anvendes som et hudpleje-middel – man fordeler blot lidt af olien på huden og masserer det blidt ind. Man kan endda tilsætte det i badevandet for at opnå en følelse af styrket vitalitet og sundhed.
Hampe-frø olie indeholder følgende næringsstoffer:
Rig på proteiner
Rig på umættede fedtsyrer som omega 3 og 6
Vitamin E antioxidant
Linolsyre
Hvorfor virker det?
Hamp-planten er den eneste plante, der indeholder alle de vigtige aminosyrer og fedtsyrer, som mennesker har brug for. Disse essentielle næringsstoffer er vigtige for en række af kroppens funktioner, fx huden, hjertet, stofskiftet og endda den mentale tilstand. Hamp-plantens frø består af ca. 44% olier og fedtsyrer, 33% proteiner og kostfibre og ca. 12 % kulhydrat.
Hvorfor anvende det?
Hampe-frø olie er et glimrende supplement til en sund livsstil. Olien kan have positiv effekt på hud, hår, negle, hjerne (fx den mentale kapacitet), immunsystemet og hjertet. Til forskel fra CBD olie og THC olie, har hampe-frø olie ingen medicinsk virkning, der kan relateres til forskellige sundhedsmæssige problemer, sygdomme og syndromer. Olien anses dog for at være et anerkendt, sundt supplement til den daglige kost, idet den indeholder essentielle næringsstoffer, som kroppen har brug for.
[billede 1] Medihamp Økologisk hampe-frø olie fra afskallede hampefrø (250ml) €15.30
[billede 2] Medihamp Økologisk hampe-frø olie plus CBD – 240mg (100ml) €22.30
[billede 3] Medihemp CBD kapsler Raw hampe-frø olie (25mg) €41,50

Cannabis olieHampe-frø olie vs hamp-olie og CBD olie
Udtrykkene ”hampe-frø olie” og ”hamp-olie” bliver ofte blandet sammen og anvendt ukorrekt. For eksempel ser man nogle gange hampe-frø olie forkortet til hamp-olie, men der er ikke tale om det samme produkt. Hamp-olie er et andet ord for CBD olie, der er kendt for sit høje indhold af CBD og som har medicinske og terapeutiske effekter. Adskillige undersøgelser har påvist, at CDB kan have en gavnlig effekt for dem, der lider af Parkinsons Syge, Fibromyalgi, Cancer, Rheumatisme (gigt), ADHD og Akne. Mange andre studier af CBD’s medicinske virkning foretages i øjeblikket. Hvor hamp-olie eller CBD olie ofte anses for at være en type af medikament, er det ikke tilfældet for hampe-frø olie. Hampe-frø olie indeholder nærmest intet CBD, der er den aktive ingrediens, der forårsager en medicinsk virkning. Olien er derimod et supplement til en sund livsstil. Hampe-frø olie anvendes derfor ofte til at forbedre doseringen og de gavnlige effekter af CBD olie.
Erfaringer med hampe-frø olie
Hampe-frø olie kan anvendes både til mennesker og dyr. På internettet har folk delt deres erfaringer med dette produkt. Fx kan du nedenfor se en video, delt af en mand, der har brugt hampe-frø olie til faste i 6 dage. Hans konklusion var, at han fik en større følelse af ro og frihed.
Du kan også se, hvilke gavnlige effekter hampe-frø olie har på Akne. I videoen kaldes det endda det bedste produkt på området. Det forklares, hvordan man bruger olien som hudplejeprodukt og hvorfor det virker så godt.
Køb af hampe-frø olie
Vi tilbyder 2 produkter som indeholder hampefrø i vores webshop: Biologisk hampe-frø olie og biologisk hampefrø-olie tilsat CBD. Sidstnævnte indeholder CBD, hvilket tilfører hampe-frø olien de medicinske egenskaber ved CBD.
Har du spørgsmål om vores produkter? Ikke noget problem – vores kundeservice-afdeling er klar til at svare på et hvilket som helst spørgsmål, du har og tilbyder dig al den rådgivning, du har brug for. Vi forstår godt, at det er skønt, at der er så megen forskellig information om hampe-frø olie og CBD til rådighed på internettet, men vi ved også, at man kan blive forvirret af for megen information. Er du i tvivl om noget, så spørg os endelig og vi vil hjælpe dig på vej.
Bedst sælgende produkter
Du kan ikke vælge forkert, hvis du vælger disse produkter:
[billede 4] Medihemp CBD olie RAW 5% (10ml) €31,70
[billede 5] Medihemp CBD Kapsler Raw hampe-frø olie (25mg) €41,50
[billede 6] Medihemp CBD olie RAW 5% (30ml) €69,30
[billede 7] Endoca CBD olie 3% (10ml) €34,95
[billede 8] Medihemp CBD olie RAW 10% (10ml) €68,50
[billede 9] Jacob Hooy CBD olie 2,75% (30ml) €39,49

[SIDEFOD red.]

A healthy nutrition has become increasingly important over the course of the last years, and has caught the interest of many. A popular nutritional trend is found in the so called ‘superfoods’: edible plants and fruits that are high in essential nutrients. Hemp seed is one of those superfoods. It can be used in meals, but is also used to make a type of oil, simply called hemp-seed oil.

What is hemp-seed oil?

Hemp-seed oil is made from hemp seeds, as the name indicates. These seeds are harvested from the hemp plant, and are pressed into oil, both in their peeled and unpeeled form. The oil is known as a healthy product, because of the high concentrations of unsaturated fats such as omega-3 and omega-6 fatty acids. There are almost no cannabinoids like THC and CBD in the seeds (it is possible that they contain small amounts of CBD).

Hemp-seed oil is mostly used as nutrient, and is legal in most countries. The oil has a pleasant, strong taste. It can be used in different ways, for instance as salad dressing, in smoothies or on a sandwich. The oil can also be used as skin-care product, by simply spreading some of the product on the skin, and rubbing it in gently. It can even be added to bath water, for a feeling of increased vitality and health.

Hemp-seed oil contains the following healthy nutrients:

 • Rich in proteins
 • Rich in unsaturated fats such as omega-3 and omega-6
 • Vitamin E antioxidants
 • Linoleic acid

Why it works

The hemp plant is the only plant containing all important amino acids and fatty acids that humans needs. These essential nutrients are important for a number of bodily functions, such as those of the skin, the heart, metabolism and even the state of mind. The seeds of the hemp plant consist for about 44% of oils and fats, for 33% of proteins and dietary fibers, and for about 12% of carbohydrates.

Why use it

Hemp-seed oil is an excellent addition to a healthy lifestyle. The oil can have a positive effect on the skin, hair, nails, brains (i.e. the mental capacity), the immune system and the heart. Different than CBD oil and THC oil, hemp-seed oil does not have a medicinal effect relative to different health issues, diseases, and syndromes. However, it is considered a responsible, healthy addition to the daily nutrition, because it contains the essential nutrients that the human body needs.

 • Medihemp organic hemp seed oil from shelled hemp seeds (250ml)

  15,30
 • Medihemp Organic Hemp Seed Oil Plus CBD – 240mg (100ml)

  22,30
 • Medihemp CBD Capsules 5% (25mg)

  41,50

Hemp-seed oil vs hemp oil and CBD oil

The terms hemp-seed oil and hemp oil are often mixed up and used incorrectly. For instance, hemp-seed oil is shortened to hemp oil, but these are not the same products. Hemp oil is a different name for CBD oil, which is known for its high CBD content and its medicinal and therapeutic effects. Several studies indicate that CBD can have a beneficial effect for those suffering from Parkinson’s disease, fibromyalgia, cancer, rheumatism, ADHD, and acne. Many other studies of CBD’s medicinal effects are currently ongoing.

While hemp oil or CBD oil is often considered to be a type of medication, this is not the case for hemp-seed oil. The latter contains close to no CBD, the active ingredient responsible for the medicinal effects. Instead, it adds to a healthy lifestyle. Hemp-seed oil is often used to improve the dosage and beneficial effects of CBD oil.

Hemp-seed oil experiences

Hemp-seed oil can be used by humans and animals alike. On the Internet, people have shared their experience with this product. For example, below you will find a video of a man using hemp-seed oil to fast for six days. His conclusion? He felt more peace and quiet, as well as freedom.

Also check out the beneficial effects of hemp-seed oil in the case of acne. It is even called the best skin care product for that syndrome. In the video it is explained how to use hemp-seed oil as skin care product, and why it works so well.

Buying hemp-seed oil

We offer two products containing hemp seed in our webshop: biological hemp-seed oil and biological hemp-seed oil plus CBD. Unlike the former, the latter contains added CBD, giving the hemp-seed oil the medicinal properties of that constituent.

Do you have questions about the product? No problem, our customer service is ready to answer all the questions you might have, and offer you the advice you need. We understand that it is wonderful to have so much information about hemp-seed oil and CBD available on the Internet, but we also know that too much information can cause confusion. So, when in doubt, ask us, and we will help you on your way.

Best selling products

You can’t go wrong with these products!